MMWALL ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ในหัวข้อ “ผนัง…….สร้างสรรค์ได้” เพื่อนำผลงานไปจัดแสดงในงานสถาปนิก’60

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ

2.เพื่อสนับสนุนทุนการเรียนการศึกษา

3.เพื่อต่อยอดโอกาสในการทำงานหลังจบการศึกษาของนิสิต นักศึกษา

4.เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้แบรนด์ MMWALL

คุณสมบัติผู้สมัคร

-นักเรียน นิสิต นักศึกษา  ที่กำลังศึกษาอยู่ อายุไม่เกิน 25 ปี

-สมัครได้ทั้งแบบเดี่ยว หรือ แบบทีม (แบบทีมไม่เกิน 3คน)

-ผู้สมัคร 1 รายชื่อ สามารถส่งได้ไม่เกิน 3 ผลงาน (นับรวมกับแบบทีม)

รายละเอียดการประกวด

  1. เป็นการประกวดสร้างลวดลายตามจินตนาการ ไม่จำกัดรูปแบบ ลงบนแผ่นผนังลายอิฐสีขาว วัสดุ Polyurethane Foam เนื้อเรียบ ให้สอดคล้องกับรูปแบบบูธภายในงานสถาปนิก (ตามภาพแนบ) ด้วยสีระบบ Polyurethane (สี PU)
  2. ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีที่ใช้ในการออกแบบ เช่น วิธีการเพ้นท์ด้วยแปรง, พู่กัน ฯลฯ (ไม่แนะนำวิธีการพ่น) แต่จะต้องนำมาสร้างสรรค์ผลงานได้จริงบนผนัง MMWALL ขนาด กว้าง 6 เมตร สูง 3 เมตร
  3. กำหนดให้มี logo “MMWALL” อยู่ในแบบผลงานด้วย (logo ตามแนบ)

การส่งผลงาน

-นำเสนอผลงาน เป็นภาพวาดด้วยมือ หรือภาพที่สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ออกแบบโดยมีขนาดตามที่กำหนด  (ขนาดจริง กว้าง 6 เมตร  สูง 3 เมตร) นำส่งเข้ามาในสัดส่วนที่เทียบเคียงกับขนาดจริง

-ระบุชื่อผลงาน

-แนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบสั้นๆ /ความยาวไม่เกิน 3 บรรทัด

-ผู้สมัครสามารถส่งผลงานในประเภทเดี่ยวหรือทีม  ***รวมสูงสุดไม่เกิน 3 ผลงาน/1 รายชื่อ (รวมทั้งเดี่ยวและทีม)***

-ผลงานการออกแบบจะต้องมาจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน และต้องไม่ปรากฏ เผยแพร่ หรือลอกเลียนแบบจากที่อื่น และต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้ว ก็จะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล

วิธีการส่งผลงาน

1.ส่งผ่านทาง Inbox fanpage “MMWALL BY MMPLUS”

2.ส่งผ่านทาง อีเมล [email protected]  ใส่หัวข้อว่า “ผนัง..สร้างสรรค์ได้”

3.ส่งผ่านทาง Line id. Mmwall

รายละเอียดกำหนดการ

-เปิดรับผลงานการออกแบบตั้งแต่วันนี้-5 มีนาคม 2560

-ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 5 ท่านหรือทีม  ทาง Fanpage, Website และทาง Line

วันที่ 10 มีนาคม 2560

รอบชิงชนะเลิศ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากแบบในรอบแรก จำนวน 5 ท่านหรือทีม เดินทางมาที่ Concrete Décor Thailand (มหาชัย) นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ พร้อมด้วยเพ้นท์ลายลงบนแผ่น MMWALL จริงขนาด 120×60 cm ในวันที่ 1 เมษายน 2560

– ประกาศผลตัดสินผู้ชนะการประกวดใน วันที่ 1 เมษายน 2560 เวลา 17:00 .

สร้างสรรค์ผลงาน  ผู้ชนะการประกวด เดินทางมาที่ Concrete Décor Thailand (มหาชัย) เพื่อลงมือสร้างผลงานลงบนผนังขนาดจริง ( ขนาดกว้าง 6 สูง 3 เมตร) ได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2560 โดยจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เพื่อนำผลงานไปจัดแสดงที่บูธ MMWALL (ตามภาพ) ภายในงานสถาปนิก’60 ระหว่าง วันที่ 2-7 พฤษภาคม’60

**หากผู้ชนะการประกวดไม่สามารถทำเสร็จภายในวันเวลาตามที่กำหนด จะต้องสละสิทธิ์ทำการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล**

**บริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางและจัดหาที่พัก ของผู้สมัคร ในการเข้ามาแสดงผลงานในรอบชิงชนะเลิศ และในการสร้างสรรค์ผลงาน พิจารณาตามสมควร

**ผู้ชนะเลิศรับรางวัลภายในงานสถาปนิก’60**

รายละเอียดรางวัล

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท พร้อมโอกาสในการแสดงผลงานและลายเซ็นต์ จัดแสดงภายในงานสถาปนิก’60

รางวัลชมเชย 4 รางวัล ทุนการศึกษามูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท

การประกาศผลการตัดสิน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการ พร้อมด้วยผลงานต้นแบบ คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด โดยเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจาก

-ความคิดสร้างสรรค์

-ความเหมาะสมกับการใช้งานจริง

-ความสอดคล้องเป็นไปได้ของแนวคิดผลิตภัณฑ์

-ผลกระทบทางสังคมต่อกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นเป้าหมาย

-คุณภาพของการนำเสนอผลงานออกแบบที่ชัดเจนและสมบูรณ์

-ระยะเวลาในการผลิตผลงานที่เหมาะสม

คอนเซปต์ผลิตภัณฑ์ : MMWALL แผ่นผนังตกแต่งกันความร้อน 3 มิติ เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ผนัง D.I.Y ที่ติดตั้งง่าย ให้ความสวยงาม พร้อมคุณสมบัติลดความร้อนจากภายนอกที่เข้าสู่ตัวบ้าน  “สวย เร็ว และลดความร้อน” ผนัง D.I.Y ที่สามารถเพ้นท์ลายทับได้

ติดต่อสอบถาม

Fanpage: MMwall by MMplus

Line id: mmwall